Jie Liu

Jie Liu

Born 01/07/1966 (57 years old)
Chongqing, China

Actress